{GIFTS + TUTORIAL} Christmas Card & DIY Pistils / Vánoční přání & DIY pestíkyVánoční přání s DIY pestíky.
Christmas cards with DIY pistils.Nejprve několik detailů, 
First, several details

a teď slíbený tutoriál na DIY ozdobné pestíky :)
and now the promised tutorial on DIY decorative pistils :)

Budeme potřebovat:
- tekuté lepidlo např. Herkules,
- mikrokuličky nebo drobný rokail,
- vata,
- drátky z kupovaných kytiček,
- kousek polystyrenu
We will need:
- Liquid glue,
- Small beads or microspheres,
- Cotton wool,
- Staples of purchased flowers,
- A piece of StyrofoamKonec drátku omotáme kouskem vaty.
One end of the wire dragging around a piece of cotton.
Kokonek namočíme do lepidla, přebytek otřeme o okraj.
The cocoon soak in the glue and wipe the excess on the edge. 
Přitlačíme do mikrokuliček z jedné a pak z druhé strany, neotáčíme!
We are pressed into microspheres of one and then the other side, do not turn!
Zapíchneme do polystyrenu a necháme uschnout.
Sticks to Styrofoam and leave to dry.
Můžeme použít :)
We can use :)


Na výrobu pestíků můžete použít i jiné materiály než mikrokuličky,
například malé rokailové perličky, silnější glitry, miniaturní perličky...
For the production of pistils, you can use other materials than microspheres, 
for example, small seed beads, thicker glitters, miniature pressed beads ...


Doufám, že se vám můj návod líbí a přeji vám krásnou neděli :)
I hope you like my tutorial and I wish you a beautiful Sunday :)
Komentáře

OBLÍBENÉ ČLÁNKY